comité muziek in de kerk

Sinds 2007 organiseert bovengenoemd comité 3 tot 4 concerten / uitvoeringen per jaar in de fraaie Hervormde Kerk van Heerewaarden. Dit kerkgebouw wordt dankzij de medewerking van de kerkvoogdij voor dit doel ter beschikking gesteld.

Het comité heeft als doelstelling de bevordering van muzikale en culturele activiteiten van goede kwaliteit binnen de gemeenschap van Heerewaarden. Gestreefd wordt daarbij naar de inzet van in ons dorp aanwezige talenten. Naast professionele musici geeft het comité ook ruimte aan amateur ­beoefenaars die een kwaliteitsbijdrage kunnen leveren aan de beoogde programma’s.

De concerten zijn tot nu toe een succes, zoals blijkt uit het aantal bezoekers. Gemiddeld kun­nen we zo’n zestig tot zeventig gasten per concert/uitvoering verwelkomen. Aan de promotie van de concerten wordt veel aandacht besteed. Posters van elk evenement worden tot in de omtrek van Heerewaarden verspreid. In de regionale pers komen persberichten en een wat uitgebreider artikel. Op diverse websites wordt elk concert aangekondigd.

Het comité kan z’n activiteiten, ­die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van ons dorp,­ helaas slechts gedeeltelijk bekostigen uit de opbrengst van de concerten en uitvoeringen. Het is, om kort te gaan, mede afhankelijk van de financiële steun van sponsoren. Daartoe doen we vooral een beroep op de bedrijven en instellingen die in ons dorp gevestigd zijn. Tot nu toe hebben zij ons werk mogelijk gemaakt. Met dankbaarheid vermelden wij hun namen op de achterzijde van onze programmaboekjes. Intussen blijft het voor de toekomst van dit werk van groot belang het aantal sponsoren uit te breiden.

Wilt u een donatie doen, dan kan dat… U kunt uw bijdrage storten op: Bankrek. nr: NL88 RABO 0135 195810 t.n.v. H.C. Bresser-Admiraal inzake comité muziek in de kerk.